Menu

2109 – 所 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《所》字的笔顺动画演示

《所》的笔顺动画写字动画演示

《所》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《所》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 某人所喜欢的
 • Phồn – 某人所喜歡的
 • Pinyin – Mǒu rén suǒ xǐhuān de
 • Bồi – Mẩu rấn súa xỉ hoan tơ
 • Dịch tiếng Việt – Ai đó thích gì
 • Dịch tiếng Anh – to be popular with somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 这所学校设备不足
 • Phồn – 這所學校設備不足
 • Pinyin – Zhè suǒ xuéxiào shèbèi bùzú
 • Bồi – hưa sủa xuế xoe sưa pây pu chú
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi trường này hết thiết bị
 • Dịch tiếng Anh – The school was ill-equipped.


Các chữ Hán đồng âm

 • 惢: 惢
 • 琐: fragmentary; trifling;
 • 璅: fragmentary; trifling;
 • 索: to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated;
 • 鎍: chain; wire;
 • 锁: to lock up; to lock; lock; CL:把[ba3];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  77  =  79