Menu

2110 – 锁 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《锁》字的笔顺动画演示

《锁》的笔顺动画写字动画演示

《锁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《锁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用枷锁锁着
 • Phồn – 用枷鎖鎖著
 • Pinyin – Yòng jiāsuǒ suǒzhe
 • Bồi – Dung cha súa sủa chơ
 • Dịch tiếng Việt – Bị khóa bằng dây xích
 • Dịch tiếng Anh – in chains

Ví dụ 2:

 • Giản – 门上安把锁
 • Phồn – 門上安把鎖
 • Pinyin – Mén shàng ān bǎ suǒ
 • Bồi –  Mấn sang an pá sủa
 • Dịch tiếng Việt – Đặt một cái khóa trên cửa
 • Dịch tiếng Anh – fit a lock on the door


Các chữ Hán đồng âm

 • 惢: 惢
 • 所: actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive; CL:個|个[ge4];
 • 琐: fragmentary; trifling;
 • 璅: fragmentary; trifling;
 • 索: to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated;
 • 鎍: chain; wire;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  66  =  68