Menu

2115 – 坦率 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《坦》字的笔顺动画演示

《坦》的笔顺动画写字动画演示

《坦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《坦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《率》字的笔顺动画演示

《率》的笔顺动画写字动画演示

《率》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《率》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 坦率地说…
 • Phồn – 坦率地說…
 • Pinyin – Tǎnshuài de shuō…
 • Bồi – Thản soai tơ sua …
 • Dịch tiếng Việt – Thẳng thắn …
 • Dịch tiếng Anh – to be blunt …

Ví dụ 2:

 • Giản – 对某事很坦率
 • Phồn – 對某事很坦率
 • Pinyin – Duì mǒu shì hěn tǎnshuài
 • Bồi – Tuây mẩu sư hấn thản soai
 • Dịch tiếng Việt – Thẳng thắn về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be upfront about something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

6  +  4  =