Menu

2122 – 套 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《套》字的笔顺动画演示

《套》的笔顺动画写字动画演示

《套》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《套》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 给套轭具
 • Phồn – 給套軛具
 • Pinyin – Gěi tào è jù
 • Bồi – Cẩy thao ưa chuy
 • Dịch tiếng Việt – Để đặt một khai thác trên.
 • Dịch tiếng Anh – To put a harness on.

Ví dụ 2:

 • Giản – 啮合套换档
 • Phồn – 嚙合套換檔
 • Pinyin – Nièhé tào huàn dǎng
 • Bồi – Nia hứa thao hoan tảng
 • Dịch tiếng Việt – Cần số
 • Dịch tiếng Anh – collar shift.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  22  =  30