Menu

2124 – 特殊– HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《特》字的笔顺动画演示

《特》的笔顺动画写字动画演示

《特》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《特》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《殊》字的笔顺动画演示

《殊》的笔顺动画写字动画演示

《殊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《殊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 出于特殊照顾
 • Phồn – 出於特殊照顧
 • Pinyin – Chū yú tèshū zhàogù
 • Bồi – Chu dúy thưa su chao cu
 • Dịch tiếng Việt – Chăm sóc đặc biệt
 • Dịch tiếng Anh – on compassionate grounds

Ví dụ 2:

 • Giản – 香料增添特殊风味
 • Phồn – 香料增添特殊風味
 • Pinyin – Xiāngliào zēngtiān tèshū fēngwèi
 • Bồi – Xeng leo châng thiên thưa su phâng uây
 • Dịch tiếng Việt – Gia vị thêm hương vị đặc biệt
 • Dịch tiếng Anh – The herbs add flavour.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

3  +  5  =