Menu

2126 – 疼爱 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《疼》字的笔顺动画演示

《疼》的笔顺动画写字动画演示

《疼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《疼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《爱》字的笔顺动画演示

《爱》的笔顺动画写字动画演示

《爱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《爱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我父亲最疼爱妹妹
 • Phồn – 我父親最疼愛妹妹
 • Pinyin – Wǒ fùqīn zuì téng’ài mèimei
 • Bồi – Ủa phu chin chuây thấng ai mây mây
 • Dịch tiếng Việt – Bố tôi yêu em gái nhất
 • Dịch tiếng Anh – My sister is my dad’s favorite.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她最疼爱最小的儿子
 • Phồn – 她最疼愛最小的兒子
 • Pinyin – Tā zuì téng’ài zuìxiǎo de érzi
 • Bồi – Tha chuây thấng ai chuây xẻo tơ ứa chư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy yêu con trai út nhất
 • Dịch tiếng Anh – She had a soft spot for her youngest son.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

7  +  1  =