Menu

2127 – 提倡 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》字的笔顺动画演示

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《倡》字的笔顺动画演示

《倡》的笔顺动画写字动画演示

《倡》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《倡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 提倡艺术的人
 • Phồn – 提倡藝術的人
 • Pinyin – Tíchàng yìshù de rén
 • Bồi – Thí chang i su tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Người ủng hộ nghệ thuật
 • Dịch tiếng Anh – patron of the arts

Ví dụ 2:

 • Giản – 儒家思想提倡忠恕
 • Phồn – 儒家思想提倡忠恕
 • Pinyin – Rújiā sīxiǎng tíchàng zhōngshù
 • Bồi – Rú cha sư xẻng thí chang chung su
 • Dịch tiếng Việt – Nho giáo thúc đẩy lòng trung thành
 • Dịch tiếng Anh – Confucianists advocate the idea of loyalty and consideration.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

89  +    =  93