Menu

2138 – 调整 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《调》字的笔顺动画演示

《调》的笔顺动画写字动画演示

《调》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《调》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《整》字的笔顺动画演示

《整》的笔顺动画写字动画演示

《整》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他重新调整自己
 • Phồn – 他重新調整自己
 • Pinyin – Tā chóngxīn tiáozhěng zìjǐ
 • Bồi – Tha chúng xin théo chẩng chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tự điều chỉnh
 • Dịch tiếng Anh – He readapted himself.

Ví dụ 2:

 • Giản – 椅子的后背可以调整
 • Phồn – 椅子的後背可以調整
 • Pinyin – Yǐzi de hòubèi kěyǐ tiáozhěng
 • Bồi – Ỉ chư tơ hâu pây khứa ỉ théo chấng
 • Dịch tiếng Việt – Có thể điều chỉnh lưng ghế
 • Dịch tiếng Anh – The back of the chair is adjustable.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

8  +  1  =