Menu

2140 – 通常 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《通》字的笔顺动画演示

《通》的笔顺动画写字动画演示

《通》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《通》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《常》字的笔顺动画演示

《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我通常早起床
 • Phồn – 我通常早起床
 • Pinyin – Wǒ tōngcháng zǎo qǐchuáng
 • Bồi – Ủa thung cháng cháo chỉ choáng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thường dậy sớm
 • Dịch tiếng Anh – I usually get up early.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我通常骑自行车上班
 • Phồn – 我通常騎自行車上班
 • Pinyin – Wǒ tōngcháng qí zìxíngchē shàngbān
 • Bồi – Ủa thung chang chí chư xính chưa sang pan
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thường đi làm bằng xe đạp
 • Dịch tiếng Anh – I usually wheel to work.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  32  =  42