Menu

2144 – 偷 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《偷》字的笔顺动画演示

《偷》的笔顺动画写字动画演示

《偷》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《偷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 偷东西真不道德
 • Phồn – 偷東西真不道德
 • Pinyin – Tōu dōngxī zhēn bù dàodé
 • Bồi – Tâu tung xi chân pu tao tứa
 • Dịch tiếng Việt – Ăn cắp là vô đạo đức
 • Dịch tiếng Anh – Stealing is so immoral.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的自行车被偷了
 • Phồn – 我的自行車被偷了
 • Pinyin – Wǒ de zìxíngchē bèi tōule
 • Bồi – Ủa tơ chư xính chưa pây thâu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Xe đạp của tôi đã bị đánh cắp
 • Dịch tiếng Anh – My bike was stolen.


Các chữ Hán đồng âm

 • 媮: improper; irregular;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  43  =  44