Menu

2152 – 吐 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吐》字的笔顺动画演示

《吐》的笔顺动画写字动画演示

《吐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不要吐舌头
 • Phồn – 不要吐舌頭
 • Pinyin – Bùyào tǔ shétou
 • Bồi – Pu dao thủ sứa thâu
 • Dịch tiếng Việt – Đừng lè lưỡi
 • Dịch tiếng Anh – Don’t stick your tongue out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 酒后吐真言
 • Phồn – 酒後吐真言
 • Pinyin – Jiǔ hòu tǔ zhēnyán
 • Bồi – Chiểu hâu thủ chân dán
 • Dịch tiếng Việt – Rượu vào lời ra
 • Dịch tiếng Anh – In wine there is truth.


Các chữ Hán đồng âm

 • 土: Tu (ethnic group); surname Tu;
 • 圡: 圡
 • 钍: thorium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

68  +    =  75