Menu

2153 – 团 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《团》字的笔顺动画演示

《团》的笔顺动画写字动画演示

《团》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《团》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 陪审团审理
 • Phồn – 陪審團審理
 • Pinyin – Péishěn tuán shěnlǐ
 • Bồi – Pấy sẩn thoán sấn lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Phiên tòa xét xử
 • Dịch tiếng Anh – trial by jury

Ví dụ 2:

 • Giản – 欢送代表团
 • Phồn – 歡送代表團
 • Pinyin – Huānsòng dàibiǎo tuán
 • Bồi – Hoan sung tai pẻo thoán
 • Dịch tiếng Việt – Đoàn đại biểu chia tay
 • Dịch tiếng Anh – see a delegation off


Các chữ Hán đồng âm

 • 剸: slash;
 • 団: Japanese variant of 團|团;
 • 慱: sad;
 • 抟: to roll up into a ball with one’s hands; spiral; circle; variant of 團|团[tuan2];
 • 漙: heavy dew;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  57  =  65