Menu

2154 – 推辞 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《推》字的笔顺动画演示

《推》的笔顺动画写字动画演示

《推》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《推》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《辞》字的笔顺动画演示

《辞》的笔顺动画写字动画演示

《辞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 推辞退让
 • Phồn – 推辭退讓
 • Pinyin – Tuīcí tuìràng
 • Bồi – Thuây chứ thuây ráng
 • Dịch tiếng Việt – Từ chức
 • Dịch tiếng Anh – To make excuses in order to cede

Ví dụ 2:

 • Giản – 我很勇敢地推辞了
 • Phồn – 我很勇敢地推辭了
 • Pinyin – Wǒ hěn yǒnggǎn de tuīcíle
 • Bồi – Úa hẩn dúng cản tơ thuây chứ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mạnh dạn bỏ việc
 • Dịch tiếng Anh – I stood off very boldly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

6  +  3  =