Menu

2157 – 退 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《退》字的笔顺动画演示

《退》的笔顺动画写字动画演示

《退》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《退》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他已经决心屏退故里
 • Phồn – 他已經決心屏退故里
 • Pinyin – Tā yǐjīng juéxīn bǐngtuì gùlǐ
 • Bồi – Tha ỉ chinh chuế xin pỉnh tuây cu lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy quyết tâm rút lui khỏi quê hương.
 • Dịch tiếng Anh – He decided to go to his hometown, and live a secluded life.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把刀从刀套里退出来
 • Phồn – 他把刀從刀套裡退出來
 • Pinyin – Tā bǎ dāo cóng dāo tào lǐ tuìchū lái
 • Bồi – Tha pả tao chúng tao thao lỉ thuây chu lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta rút dao ra khỏi hộp đựng dao
 • Dịch tiếng Anh – He drew the knife from its sheath.


Các chữ Hán đồng âm

 • 煺: to pluck poultry or depilate pigs using hot water;
 • 蜕: skin cast off during molting; exuvia; to pupate; to molt; to slough; to cast off an old skin or shell;
 • 褪: to take off (clothes); to shed feathers; (of color) to fade; to discolor;
 • 駾: approach at swift gallop (on horses);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  61  =  66