Menu

2168 – 王子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《王》字的笔顺动画演示

《王》的笔顺动画写字动画演示

《王》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《王》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 王子反对国王
 • Phồn – 王子反對國王
 • Pinyin – Wángzǐ fǎnduì guówáng
 • Bồi – Oáng chứ phản tuây cua oáng
 • Dịch tiếng Việt – Hoàng tử chống lại vua
 • Dịch tiếng Anh – The prince excepted against the king.

Ví dụ 2:

 • Giản – 王子知道怎样耍手段
 • Phồn – 王子知道怎樣耍手段
 • Pinyin – Wángzǐ zhīdào zěnyàng shuǎ shǒuduàn
 • Bồi – Oáng chử chư tao chẩn dang sóa sẩu toan
 • Dịch tiếng Việt – Hoàng tử biết chơi trò bịp
 • Dịch tiếng Anh – The Prince knew how to play his hand.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK5

 • Chính là từ này

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 王


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 子


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

72  +    =  81