Menu

2171 – 危害 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《危》字的笔顺动画演示

《危》的笔顺动画写字动画演示

《危》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《危》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《害》字的笔顺动画演示

《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 抽烟危害健康
 • Phồn – 抽煙危害健康
 • Pinyin – Chōuyān wéihài jiànkāng
 • Bồi – Châu dan uấy hai chiên khang
 • Dịch tiếng Việt – Hút thuốc có hại cho sức khỏe
 • Dịch tiếng Anh – Smoking damages your health.

Ví dụ 2:

 • Giản – 健康/ 火灾上的危害
 • Phồn – 健康/ 火災上的危害
 • Pinyin – Jiànkāng/ huǒzāi shàng de wéihài
 • Bồi – Chiên khang/ hủa chai sang tơ uấy hai
 • Dịch tiếng Việt – Nguy hiểm về Sức khỏe / Lửa
 • Dịch tiếng Anh – to be a health/ fire hazard


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

3  +  7  =