Menu

2172 – 威胁 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《威》字的笔顺动画演示

《威》的笔顺动画写字动画演示

《威》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《威》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《胁》字的笔顺动画演示

《胁》的笔顺动画写字动画演示

《胁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《胁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某物的威胁
 • Phồn – 對某物的威脅
 • Pinyin – Duì mǒu wù de wēixié
 • Bồi – Tuây mẩu u tơ uây xía
 • Dịch tiếng Việt – Đe dọa một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – a threat to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 受到某物的威胁
 • Phồn – 受到某物的威脅
 • Pinyin – Shòudào mǒu wù de wēixié
 • Bồi – Sâu tao mẩu u tơ uây xía
 • Dịch tiếng Việt – Bị đe dọa bởi
 • Dịch tiếng Anh – to be under threat (of/ from something)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  71  =  81