Menu

2176 – 围绕 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《围》字的笔顺动画演示

《围》的笔顺动画写字动画演示

《围》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《围》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《绕》字的笔顺动画演示

《绕》的笔顺动画写字动画演示

《绕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《绕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 地球围绕着太阳转
 • Phồn – 地球圍繞著太陽轉
 • Pinyin – Dìqiú wéiràozhe tàiyáng zhuǎn
 • Bồi – Ti chiếu uấy rao chơ thai dáng choản
 • Dịch tiếng Việt – Trái đất xoay quanh mặt trời
 • Dịch tiếng Anh – The globe rotates around the sun.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们正围绕桌子坐着
 • Phồn – 我們正圍繞桌子坐著
 • Pinyin – Wǒmen zhèng wéirào zhuōzi zuòzhe
 • Bồi – Ủa mân châng uấy rao chua chư chua chơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đang ngồi quanh bàn
 • Dịch tiếng Anh – We were sitting around a table.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  83  =  88