Menu

2177 – 维修 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《维》字的笔顺动画演示

《维》的笔顺动画写字动画演示

《维》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《维》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《修》字的笔顺动画演示

《修》的笔顺动画写字动画演示

《修》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《修》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 维修良好/ 不善
 • Phồn – 維修良好/ 不善
 • Pinyin – Wéixiū liánghǎo/ bùshàn
 • Bồi – Uấy xiêu léng hảo/ pu san
 • Dịch tiếng Việt – Duy trì tốt / duy trì kém
 • Dịch tiếng Anh – in good/ bad repair

Ví dụ 2:

 • Giản – 这车该维修了
 • Phồn – 這車該維修了
 • Pinyin – Zhè chē gāi wéixiūle
 • Bồi –  Chưa chưa cai uấy xiêu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đã đến lúc sửa chiếc xe này
 • Dịch tiếng Anh – The car is due for a service.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

33  +    =  35