Menu

2179 – 伟大 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《伟》字的笔顺动画演示

《伟》的笔顺动画写字动画演示

《伟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《大》字的笔顺动画演示

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 19世纪的伟大小说
 • Pinyin – 19 Shìjì de wěidà xiǎoshuō
 • Bồi – Sứ chiểu sư chi tơ uây ta xẻo sua
 • Dịch tiếng Việt – Tiểu thuyết vĩ đại của thế kỷ 19
 • Dịch tiếng Anh – the great novels of the 19th century

Ví dụ 2:

 • Giản – 伟大的评论滚滚而来
 • Phồn – 伟大的评论滚滚而来
 • Pinyin – Wěidà de pínglùn gǔngǔn ér lái
 • Bồi – Uẩy ta tơ pính luân quấn quẩn ưa lái
 • Dịch tiếng Việt – Những đánh giá tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – Great reviews have been rolling in.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

3  +  1  =