Menu

2181 – 尾巴 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尾》字的笔顺动画演示

《尾》的笔顺动画写字动画演示

《尾》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《巴》字的笔顺动画演示

《巴》的笔顺动画写字动画演示

《巴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《巴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 狗通过摇尾巴取悦主人
 • Phồn – 狗通過搖尾巴取悅主人
 • Pinyin – Gǒu tōngguò yáo wěibā qǔyuè zhǔrén
 • Bồi – Cẩu thung cua dáo uẩy pa chủy duê chủ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Chó làm hài lòng chủ bằng cách vẫy đuôi
 • Dịch tiếng Anh – The dog wigwags their tail to please their owners.

Ví dụ 2:

 • Giản – 小猫喜欢追着尾巴转圈
 • Phồn – 小貓喜歡追著尾巴轉圈
 • Pinyin – Xiǎo māo xǐhuān zhuīzhe wěibā zhuànquān
 • Bồi – Xẻo mao xỉ hoan chuây chơ uẩy pa choan quan
 • Dịch tiếng Việt – Mèo con thích đuổi theo đuôi của chúng theo vòng tròn
 • Dịch tiếng Anh – Kitties like to chase their tails by running in circles.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

3  +  4  =