Menu

2183 – 位置 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《位》字的笔顺动画演示

《位》的笔顺动画写字动画演示

《位》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《位》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《置》字的笔顺动画演示

《置》的笔顺动画写字动画演示

《置》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《置》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在适当的位置
 • Phồn – 在適當的位置
 • Pinyin – Zài shìdàng de wèizhì
 • Bồi – Chai sư tang tơ uây chư
 • Dịch tiếng Việt – Tại chỗ
 • Dịch tiếng Anh – to be in position

Ví dụ 2:

 • Giản – 他占了我的位置
 • Phồn – 他佔了我的位置
 • Pinyin – Tā zhànle wǒ de wèizhì
 • Bồi – Tha chan lơ ủa tơ uây chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thay thế tôi
 • Dịch tiếng Anh – He took my seat.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.