Menu

2184 – 未必 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《未》字的笔顺动画演示

《未》的笔顺动画写字动画演示

《未》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《未》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《必》字的笔顺动画演示

《必》的笔顺动画写字动画演示

《必》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《必》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他未必会接受邀请
 • Phồn – 他未必會接受邀請
 • Pinyin – Tā wèibì huì jiēshòu yāoqǐng
 • Bồi – Tha uây pi huây chia sâu dao chỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta có thể không chấp nhận lời mời
 • Dịch tiếng Anh – He may not necessarily be able to accept the invitation.

Ví dụ 2:

 • Giản – 理论上可行,实际未必可行
 • Phồn – 理論上可行,實際未必可行
 • Pinyin – Lǐlùn shàng kěxíng, shíjì wèibì kěxíng
 • Bồi – Lỉ luân sang khứa xính, sứ chi uây pi khửa xính
 • Dịch tiếng Việt – Khả thi trên lý thuyết nhưng không thiết thực trong thực tế
 • Dịch tiếng Anh – What’s good in theory can be bad in practice.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  71  =  72