Menu

2185 – 未来 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《未》字的笔顺动画演示

《未》的笔顺动画写字动画演示

《未》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《未》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《来》字的笔顺动画演示

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 美好的未来
 • Phồn – 美好的未來
 • Pinyin – Měihǎo de wèilái
 • Bồi – Mấy hảo tơ uây lái
 • Dịch tiếng Việt – Tương lai tươi sáng
 • Dịch tiếng Anh – a rosy future

Ví dụ 2:

 • Giản – 非洲的未来
 • Phồn – 非洲的未來
 • Pinyin – Fēizhōu de wèilái
 • Bồi – Phây châu tơ uây lái
 • Dịch tiếng Việt – Tương lai của châu Phi
 • Dịch tiếng Anh – The Future of Africa


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  21  =  26