Menu

2190 – 文件 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《文》字的笔顺动画演示

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《件》字的笔顺动画演示

《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把握文件精神
 • Phồn – 把握文件精神
 • Pinyin – Bǎwò wénjiàn jīngshén
 • Bồi – Pả ua uấn chiên chinh sấn
 • Dịch tiếng Việt – Nắm bắt tinh thần của tài liệu
 • Dịch tiếng Anh – get the gist of a document

Ví dụ 2:

 • Giản – 重新命名文件
 • Phồn – 重新命名文件
 • Pinyin – Chóngxīn mìngmíng wénjiàn
 • Bồi – Chúng xin minh minh uấn chiên
 • Dịch tiếng Việt – Đổi tên tập tin
 • Dịch tiếng Anh – rename a file


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

1  +  4  =