Menu

2195 – 闻 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《闻》字的笔顺动画演示

《闻》的笔顺动画写字动画演示

《闻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《闻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 闻一下某物
 • Phồn – 聞一下某物
 • Pinyin – Wén yīxià mǒu wù
 • Bồi – Uấn i xa mẩu u
 • Dịch tiếng Việt – Ngửi thứ gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to take a sniff of something

Ví dụ 2:

 • Giản – 对某事充耳不闻
 • Phồn – 對某事充耳不聞
 • Pinyin – Duì mǒu shì chōng’ěrbùwén
 • Bồi – Tuây mẩu sư chung ửa pu uấn
 • Dịch tiếng Việt – Biến một tai điếc thành một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to turn a deaf ear to something


Các chữ Hán đồng âm

 • 文: language; culture; writing; formal; literary; gentle; (old) classifier for coins; Kangxi radical 118;
 • 炆: (Cantonese) to simmer; to cook over a slow fire;
 • 纹: line; trace; mark; pattern; grain (of wood etc);
 • 蚊: mosquito;
 • 閺: to look down;
 • 阌: wen xiang, Henan province;
 • 雯: multicolored clouds;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

7  +  1  =