Menu

2199 – 卧室 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《卧》字的笔顺动画演示

《卧》的笔顺动画写字动画演示

《卧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《卧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《室》字的笔顺动画演示

《室》的笔顺动画写字动画演示

《室》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《室》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 卧室升温了
 • Phồn – 臥室升溫了
 • Pinyin – Wòshì shēngwēnle
 • Bồi – Ủa sư sâng uân lơ
 • Dịch tiếng Việt -Phòng ngủ ấm lên
 • Dịch tiếng Anh – The bedroom is warming-up.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的卧室向东
 • Phồn – 我的臥室向東
 • Pinyin – Wǒ de wòshì xiàngdōng
 • Bồi – Ủa tơ ua sư xeng tung
 • Dịch tiếng Việt – Phòng ngủ của tôi hướng về phía đông
 • Dịch tiếng Anh – My bedroom faces east.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

5  +  5  =