Menu

2201 – 屋子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《屋》字的笔顺动画演示

《屋》的笔顺动画写字动画演示

《屋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《屋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 屋子里没人
 • Phồn – 屋子裡沒人
 • Pinyin – Wūzi lǐ méi rén
 • Bồi – U chư lỉ mây rấn
 • Dịch tiếng Việt – Không có ai trong phòng
 • Dịch tiếng Anh – There’s no one in the room.

Ví dụ 2:

 • Giản – 现在屋子整洁了
 • Phồn – 現在屋子整潔了
 • Pinyin – Xiànzài wūzi zhěngjiéle
 • Bồi – Xiên chai u chư chẩng chía lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bây giờ nhà cửa gọn gàng.
 • Dịch tiếng Anh – The room is straight now.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

72  +    =  80