Menu

2204 – 无所谓 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《无》字的笔顺动画演示

《无》的笔顺动画写字动画演示

《无》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《无》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《所》字的笔顺动画演示

《所》的笔顺动画写字动画演示

《所》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《所》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《谓》字的笔顺动画演示

《谓》的笔顺动画写字动画演示

《谓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你就不来,我也无所谓
 • Phồn – 你就不來,我也無所謂
 • Pinyin – Nǐ jiù bù lái, wǒ yě wúsuǒwèi
 • Bồi – Nỉ chuy pu lái, úa dể ú sủa uây
 • Dịch tiếng Việt -Ngay cả khi bạn không đến, tôi thực sự không quan tâm.
 • Dịch tiếng Anh – Even if you don’t come, I really don’t care.

Ví dụ 2:

 • Giản – 品牌无所谓,质量才重要
 • Phồn – 品牌無所謂,質量才重要
 • Pinyin – Pǐnpái wúsuǒwèi, zhìliàng cái zhòngyào
 • Bồi – Pỉn pái ú sủa uây, chư leng chái chung dao
 • Dịch tiếng Việt – Thương hiệu không thành vấn đề, vấn đề chất lượng
 • Dịch tiếng Anh – The brand is not what matters, but the quality.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

68  +    =  75