Menu

2205 – 武术 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《武》字的笔顺动画演示

《武》的笔顺动画写字动画演示

《武》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《武》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《术》字的笔顺动画演示

《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你应该学一点儿武术
 • Phồn – 你應該學一點兒武術
 • Pinyin – Nǐ yīnggāi xué yīdiǎn er wǔshù
 • Bồi – Nỉ dinh cai xuế i tiển ơ ủ su
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên học một chút võ thuật
 • Dịch tiếng Anh – You should learn some wushu.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他拥有武术黑带称号
 • Phồn – 他擁有武術黑帶稱號
 • Pinyin – Tā yǒngyǒu wǔshù hēi dài chēnghào
 • Bồi –  Tha dúng dẩu ú su hây tai châng hao
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy giữ danh hiệu đai đen võ thuật
 • Dịch tiếng Anh – He had a black belt in the martial arts.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

1  +    =  10