Menu

2209 – 雾 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《雾》字的笔顺动画演示

《雾》的笔顺动画写字动画演示

《雾》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 雾已经散开一点了
 • Phồn – 霧已經散開一點了
 • Pinyin – Wù yǐjīng sànkāi yīdiǎnle
 • Bồi – U ỉ chinh san khai i tiển lơ
 • Dịch tiếng Việt – Sương mù đã tan
 • Dịch tiếng Anh – The fog had cleared a little.

Ví dụ 2:

 • Giản – 雾太大,看不清目标
 • Phồn – 霧太大,看不清目標
 • Pinyin – Wù tài dà, kàn bù qīng mùbiāo
 • Bồi – U thai ta, khan pu chinh mu peo
 • Dịch tiếng Việt – Sương mù quá lớn để nhìn thấy mục tiêu
 • Dịch tiếng Anh – The fog’s too heavy – we can’t see the target properly.


Các chữ Hán đồng âm

 • 兀: cut off the feet; rising to a height; towering; bald;
 • 务: affair; business; matter;
 • 卼: uncomfortable; unsteady;
 • 坞: dock; low wall;
 • 婺: beautiful;
 • 寤: to awake from sleep;
 • 屼: bare hill;
 • 悟: to comprehend; to apprehend; to become aware;
 • 悮: to impede; to delay; variant of 誤|误[wu4];
 • 戊: fifth of the ten Heavenly Stems 十天干[shi2 tian1 gan1]; fifth in order; letter ‘E’ or roman ‘V’ in list ‘A, B, C’, or ‘I, II, III’ etc; penta;
 • 扤: to shake; to sway;
 • 敄: 敄
 • 晤: to meet (socially);
 • 杌: low stool;
 • 沕: abstruse; profound;
 • 焐: to warm sth up;
 • 物: thing; object; matter; abbr. for physics 物理;
 • 痦: (flat) mole;
 • 蘁: to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶[e4];
 • 误: mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect; mistakenly;
 • 遻: recalcitrant; to encounter;
 • 鋈: -plated; to plate;
 • 雾: fog; mist; CL:場|场[chang2],陣|阵[zhen4];
 • 靰: leg warmer;
 • 骛: fast; greedy; run rapidly;
 • 鹜: duck;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

5  +  1  =