Menu

2216 – 瞎 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《瞎》字的笔顺动画演示

《瞎》的笔顺动画写字动画演示

《瞎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《瞎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她总是为食物瞎忙活
 • Phồn – 她總是為食物瞎忙活
 • Pinyin – Tā zǒng shì wèi shíwù xiā mánghuo
 • Bồi – Tha chủng sư uây sứ u xa máng hua
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy luôn làm việc cho thực phẩm
 • Dịch tiếng Anh – She’s always fussing about her food.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他老板一直在瞎指挥
 • Phồn – 他老闆一直在瞎指揮
 • Pinyin – Tā lǎobǎn yīzhí zài xiā zhǐhuī
 • Bồi – Tha láo pản i chứ chai xa chử huây
 • Dịch tiếng Việt -Ông chủ của anh ta đã chỉ đạo một cách mù quáng
 • Dịch tiếng Anh – His boss has been hurling his weight about him.


Các chữ Hán đồng âm

 • 呷: suck, swallow, drink;
 • 煆: a raging fire;
 • 虾: shrimp; prawn;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

64  +    =  73