Menu

2221 – 显得 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《显》字的笔顺动画演示

《显》的笔顺动画写字动画演示

《显》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《显》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《得》字的笔顺动画演示

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他显得非常傲慢
 • Phồn – 他顯得非常傲慢
 • Pinyin – Tā xiǎndé fēicháng àomàn
 • Bồi – Tha xiển tứa phây cháng ao man
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy trông rất kiêu ngạo
 • Dịch tiếng Anh – He peered haughtily down his nose.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她孩子显得有点早熟
 • Phồn – 她孩子顯得有點早熟
 • Pinyin – Tā hái zǐ xiǎndé yǒudiǎn zǎoshú
 • Bồi – Tha hái chứ xiển tứa dấu tiển chảo sú
 • Dịch tiếng Việt – Con cô có vẻ hơi sớm phát triển.
 • Dịch tiếng Anh – Her child behaves precociously.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  52  =  60