Menu

2229 – 相处 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》字的笔顺动画演示

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《处》字的笔顺动画演示

《处》的笔顺动画写字动画演示

《处》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《处》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《处》字的基本信息


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们相处得极好
 • Phồn – 我們相處得極好
 • Pinyin – Wǒmen xiāngchǔ dé jí hǎo
 • Bồi – Ủa mân xeng chủ tứa chí hảo
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi làm tốt
 • Dịch tiếng Anh – We got along famously.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她很容易相处
 • Phồn – 她很容易相處
 • Pinyin – Tā hěn róngyì xiāngchǔ
 • Bồi – Tha hẩn rúng i xeng chủ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rất dễ hòa đồng với
 • Dịch tiếng Anh – She is very easy to get with.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  14  =  22