Menu

2233 – 相似 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》字的笔顺动画演示

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《似》字的笔顺动画演示

《似》的笔顺动画写字动画演示

《似》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《似》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使自己享受某物
 • Phồn – 使自己享受某物
 • Pinyin – Shǐ zìjǐ xiǎngshòu mǒu wù
 • Bồi – Sử chư chí xẻng sâu mẩu u
 • Dịch tiếng Việt – Làm cho mình tận hưởng một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to treat o.s. to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我对此非常享受
 • Phồn – 我對此非常享受
 • Pinyin – Wǒ duì cǐ fēicháng xiǎngshòu
 • Bồi – Ủa tuây chử phây cháng xẻng sâu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất thích nó
 • Dịch tiếng Anh – I enjoyed it an awful lot.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  72  =  76