Menu

2245 – 消极 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《消》字的笔顺动画演示

《消》的笔顺动画写字动画演示

《消》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《消》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《极》字的笔顺动画演示

《极》的笔顺动画写字动画演示

《极》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《极》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他消极地听着
 • Phồn – 他消極地聽著
 • Pinyin – Tā xiāojí dì tīngzhe
 • Bồi – Tha xeo chí ti thinh chưa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nghe một cách thụ động
 • Dịch tiếng Anh – He listened passively.

Ví dụ 2:

 • Giản – 工头指责他们故意消极怠工
 • Phồn – 工頭指責他們故意消極怠工
 • Pinyin – Gōngtóu zhǐzé tāmen gùyì xiāojí dàigōng
 • Bồi – Cung thấu chử chứa tha mân cu i xeo chí tai cung
 • Dịch tiếng Việt – Foreman buộc tội họ cố tình thụ động
 • Dịch tiếng Anh – The foreman accused them of deliberately going slow.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  42  =  51