Menu

2255 – 心理 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《理》字的笔顺动画演示

《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 心理健康的
 • Phồn – 心理健康的
 • Pinyin – Xīnlǐ jiànkāng de
 • Bồi – Xin lỉ chiên khang tơ
 • Dịch tiếng Việt – Sức khỏe tinh thần
 • Dịch tiếng Anh – to be of sound mind

Ví dụ 2:

 • Giản – 心理/ 身体残疾的
 • Phồn – 心理/ 身體殘疾的
 • Pinyin – Xīnlǐ/ shēntǐ cánjí de
 • Bồi – Xin lỉ/ sân thỉ chan chí tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tinh thần / thể chất
 • Dịch tiếng Anh – mentally/ physically handicapped


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  23  =  28