Menu

2256 – 心脏 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《脏》字的笔顺动画演示

《脏》的笔顺动画写字动画演示

《脏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 心脏病发作
 • Phồn – 心髒病發作
 • Pinyin – Xīnzāng bìng fāzuò
 • Bồi – Xin chang pinh pha chua
 • Dịch tiếng Việt – Lên cơn đau tim
 • Dịch tiếng Anh – to have a heart attack

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的心脏跳动了
 • Phồn – 他的心臟跳動了
 • Pinyin – Tā de xīnzàng tiàodòngle
 • Bồi – Tha tơ xin chang theo tung lơ
 • Dịch tiếng Việt – Trái tim anh ấy đập thình thịch
 • Dịch tiếng Anh – His heart palpitated.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  41  =  45