Menu

2261 – 形容 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《形》字的笔顺动画演示

《形》的笔顺动画写字动画演示

《形》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《形》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《容》字的笔顺动画演示

《容》的笔顺动画写字动画演示

《容》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《容》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那无法形容
 • Phồn – 那無法形容
 • Pinyin – Nà wúfǎ xíngróng
 • Bồi – Na ú phả xinh rúng
 • Dịch tiếng Việt – Đó là điều không thể tả
 • Dịch tiếng Anh – It defies description.

Ví dụ 2:

 • Giản – 形容枯槁的人
 • Phồn – 形容枯槁的人
 • Pinyin – Xíngróng kūgǎo de rén
 • Bồi – Xinh rúng khu cảo tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Mô tả khô khan
 • Dịch tiếng Anh – a wizened man


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  70  =  76