Menu

2267 – 行人 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《行》字的笔顺动画演示

《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 行人也要遵守交通法规
 • Phồn – 行人也要遵守交通法規
 • Pinyin – Xíngrén yě yào zūnshǒu jiāotōng fǎguī
 • Bồi – Xinh rấn dể dao chuân sẩu cheo thung phả quây
 • Dịch tiếng Việt – Người đi bộ cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông
 • Dịch tiếng Anh – Pedestrians should also follow traffic regulations.

Ví dụ 2:

 • Giản – 周末的街头,行人穿行不息
 • Phồn – 週末的街頭,行人穿行不息
 • Pinyin – Zhōumò de jiētóu, xíngrén chuānxíng bù xī
 • Bồi – Châu mua tơ chia thấu, xinh rấn choan xính pu xi
 • Dịch tiếng Việt – Người đi bộ đi dạo trên đường phố vào cuối tuần
 • Dịch tiếng Anh – Endless streams of people pass through the streets at the weekends.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

9  +  1  =