Menu

2273 – 胸 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《胸》字的笔顺动画演示

《胸》的笔顺动画写字动画演示

《胸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《胸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你梳你胸
 • Phồn – 你梳你胸
 • Pinyin – Nǐ shū nǐ xiōng
 • Bồi – Nỉ su nỉ xung
 • Dịch tiếng Việt – Bạn vỗ ngực.
 • Dịch tiếng Anh – You preen your chest.

Ví dụ 2:

 • Giản – 治疗漏斗胸
 • Phồn – 治療漏斗胸
 • Pinyin – Zhìliáo lòudǒu xiōng
 • Bồi – Chư léo lâu tẩu xung
 • Dịch tiếng Việt – Phễu điều trị ngực
 • Dịch tiếng Anh – Pectus excavatum.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㐫: 㐫
 • 兄: elder brother;
 • 凶: vicious; fierce; ominous; inauspicious; famine; variant of 兇|凶[xiong1];
 • 匈: Hungary; Hungarian; abbr. for 匈牙利[Xiong1 ya2 li4];
 • 恟: scared, nervous;
 • 汹: torrential rush; tumultuous;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

6  +    =  16