Menu

2278 – 宣布 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《宣》字的笔顺动画演示

《宣》的笔顺动画写字动画演示

《宣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《宣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《布》字的笔顺动画演示

《布》的笔顺动画写字动画演示

《布》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《布》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 公司不得不宣布破产
 • Phồn – 公司不得不宣布破產
 • Pinyin – Gōngsī bùdé bù xuānbù pòchǎn
 • Bồi – Cung sư pu tứa pu xoan pu pua chản
 • Dịch tiếng Việt – Công ty đã phải tuyên bố phá sản.
 • Dịch tiếng Anh – The company had to declare bankruptcy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 政府已经宣布了决定
 • Phồn – 政府已經宣布了決定
 • Pinyin – Zhèngfǔ yǐjīng xuānbùle juédìng
 • Bồi – Châng phú ỉ chinh xoan pu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chính phủ đã công bố quyết định của mình
 • Dịch tiếng Anh – The government has announced its decision.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

1  +  4  =