Menu

2291 – 延长 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《延》字的笔顺动画演示

《延》的笔顺动画写字动画演示

《延》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《延》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《长》字的笔顺动画演示

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 上浆有利于延长织物寿命
 • Phồn – 上漿有利於延長織物壽命
 • Pinyin – Shàng jiāng yǒulì yú yáncháng zhīwù shòumìng
 • Bồi – Sang cheng dẩu li dúy dan cháng chư u sâu minh
 • Dịch tiếng Việt – Định cỡ giúp kéo dài tuổi thọ vải
 • Dịch tiếng Anh – Size is good for the fabric longevity.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们据理力争反对延长工作时间
 • Phồn – 我們據理力爭反對延長工作時間
 • Pinyin – Wǒmen jù lǐ lìzhēng fǎnduì yáncháng gōngzuò shíjiān
 • Bồi – Ủa mân chuy lỉ li châng phản tuây dan cháng cung chua sứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đang tranh cãi về việc kéo dài thời gian làm việc
 • Dịch tiếng Anh – We argued against longer working hours.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

88  +    =  94