Menu

2293 – 宴会 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《宴》字的笔顺动画演示

《宴》的笔顺动画写字动画演示

《宴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《宴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《会》字的笔顺动画演示

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他谢绝了宴会邀请
 • Phồn – 他謝絕了宴會邀請
 • Pinyin – Tā xièjuéle yànhuì yāoqǐng
 • Bồi – Tha xia chuế lơ dan huây dao chỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy từ chối lời mời dự tiệc
 • Dịch tiếng Anh – He begged off the invitation for the party.

Ví dụ 2:

 • Giản – 宴会安排在六点举行
 • Phồn – 宴會安排在六點舉行
 • Pinyin – Yànhuì ānpái zài liù diǎn jǔxíng
 • Bồi – Dan huây an pái chai lieu tiển chủy xính
 • Dịch tiếng Việt – Bữa tiệc được lên kế hoạch lúc sáu giờ
 • Dịch tiếng Anh – The dinner is fixed for 6 o’clock.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

6  +  4  =