Menu

2295 – 痒 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《痒》字的笔顺动画演示

《痒》的笔顺动画写字动画演示

《痒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《痒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他全身痒得难受
 • Phồn – 他全身癢得難受
 • Pinyin – Tā quánshēn yǎng dé nánshòu
 • Bồi – Tha choán sân dảng tưa nán sâu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cảm thấy ngứa khắp người.
 • Dịch tiếng Anh – His whole body is horribly itchy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我耳朵痒
 • Phồn – 我耳朵癢
 • Pinyin – Wǒ ěrduǒ yǎng
 • Bồi – Úa ửa túa dảng
 • Dịch tiếng Việt – Tai tôi bị ngứa
 • Dịch tiếng Anh – My ear tickles.


Các chữ Hán đồng âm

 • 仰: to face upward; to look up; to admire; to rely on;
 • 养: to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth;
 • 坱: fine dust; plentiful; vast;
 • 氧: oxygen (chemistry);
 • 炴: firelight; blaze;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

9  +    =  14