Menu

2304 – 依然 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《依》字的笔顺动画演示

《依》的笔顺动画写字动画演示

《依》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《依》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《然》字的笔顺动画演示

《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我依然不信。
 • Phồn – 我依然不信。
 • Pinyin – Wǒ yīrán búxìn.
 • Bồi – Ủa y rán pú xin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn không tin điều đó.
 • Dịch tiếng Anh – I remain unconvinced

Ví dụ 2:

 • Giản – 他依然有锦囊妙计。
 • Phồn – 他依然有錦囊妙計。
 • Pinyin – Tā yīrán yǒu jǐnnángmiàojì.
 • Bồi – Tha y rán dấu chỉn náng meo chi
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vẫn còn mánh khóe.
 • Dịch tiếng Anh – He still has an ace up his sleeve.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

3  +  5  =