Menu

2305 – 一辈子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》字的笔顺动画演示

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《辈》字的笔顺动画演示

《辈》的笔顺动画写字动画演示

《辈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他这辈子就是不喜欢工作.
 • Phồn – 他這輩子就是不喜歡工作.
 • Pinyin – Tā zhè bèizǐ jiùshì bù xǐhuan gōngzuò.
 • Bồi – Tha chưa pây chử chiêu sư pu xỉ hoan cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chưa bao giờ thích công việc đó trong đời.
 • Dịch tiếng Anh – He has been work-shy all his life.

Ví dụ 2:

 • Giản – 由于祖业丰厚,他这辈子可以衣食无忧了。
 • Phồn – 由於祖業豐厚,他這輩子可以衣食無憂了。
 • Pinyin – Yóuyú zǔyè fēnghòu,tā zhèbèizi kěyǐ yīshí wúyōu le.
 • Bồi – Dâu dúy chủ dê phâng hâu, tha chưa pây chư y sư ú dâu lơ.
 • Dịch tiếng Việt – Nhờ có tổ tiên giàu có, anh ta có thể sống mà không cần lo lắng vấn đề ăn mặc
 • Dịch tiếng Anh – Thanks to the generous ancestral estate, he has enough food and clothes for his entire life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

7  +  1  =