Menu

2311 – 移动 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《移》字的笔顺动画演示

《移》的笔顺动画写字动画演示

《移》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《移》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《动》字的笔顺动画演示

《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她移动迅速
 • Phồn – 她移動迅速
 • Pinyin – Tā yídòng xùnsù
 • Bồi – Tha ý tung xuân su
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy di chuyển nhanh
 • Dịch tiếng Anh – She moved swiftly

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们笨拙地移动着
 • Phồn – 他們笨拙地移動著
 • Pinyin – Tāmen bènzhuō de yídòngzhe
 • Bồi – Tha mân pân chua tơ ý tung chơ
 • Dịch tiếng Việt – Họ di chuyển vụng về
 • Dịch tiếng Anh – They moved woodenly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

5  +  4  =