Menu

2319 – 意外 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《意》字的笔顺动画演示

《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《外》字的笔顺动画演示

《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这似乎令人感到意外
 • Phồn – 這似乎令人感到意外
 • Pinyin – Zhè sìhū lìng rén gǎndào yìwài
 • Bồi – Chưa sư hu linh rấn cản tao y oai
 • Dịch tiếng Việt – Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên
 • Dịch tiếng Anh – This may seem surprising.

Ví dụ 2:

 • Giản – 冲突起因于一场意外
 • Phồn – 衝突起因於一場意外
 • Pinyin – Chōngtú qǐyīn yú yīchǎng yìwài
 • Bồi – Chung thú chỉ din y chảng y oai
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc xung đột do tai nạn
 • Dịch tiếng Anh – The fight rose from a accident


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  9  =  15