Menu

2327 – 英雄 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《英》字的笔顺动画演示

《英》的笔顺动画写字动画演示

《英》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《雄》字的笔顺动画演示

《雄》的笔顺动画写字动画演示

《雄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 荣誉属于英雄。
 • Phồn – 榮譽屬於英雄。
 • Pinyin – Róngyù shǔyú yīngxióng.
 • Bồi – Rúng duy sủ dúy chinh xúng
 • Dịch tiếng Việt – Danh dự thuộc về anh hùng.
 • Dịch tiếng Anh – Fame redounds to the heroes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 英雄犯大错误。
 • Phồn – 英雄犯大錯誤。
 • Pinyin – Yīngxióng fàn dà cuòwù.
 • Bồi – Dinh xúng phan ta chua u
 • Dịch tiếng Việt – Người anh hùng đã phạm một sai lầm lớn.
 • Dịch tiếng Anh – Great men have great faults.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

6  +  1  =